Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/mediacdn/wikivancanh/qa-include/qa-base.php on line 1170
Tiến sĩ Lê Đức Vọng - Thư viện Vân Canh
+1 vote
118 views
by (590 points)
Lê Đức Vọng (1605-1669), tự là Huân Dự, hiệu là Liêm Giang, người làng Hậu Ái, đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Đinh Sửu niên hiệu Dương Hòa đời vua Lê Thần Tông (năm 1637), làm quan đến chức Thừa chính sứ Hải Dương. Ông là tằng tôn (chắt của Hoàng giáp Lê Củ Phương (khoa Tân Sửu đời Mạc Phúc Nguyên - 1541). Ông có hai người con đỗ đạt là Lê Đức Minh, đỗ Hương cống (không rõ khoa) và Lê Đức Nghiệp (con út), đỗ khoa Hoành từ (không rõ khoa).

Please log in or register to answer this question.

Thu Vien Van Canh
Đây là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về làng quê Vân Canh và mọi mặt cuộc sống.

17 questions

3 answers

0 comments

3 users

...