Khoá học dành cho người bị mất gốc tiếng Anh
95 views
0 thích
0 thích

Lộ trình chinh phục tiếng anh toàn diện cho người mất gốcbởi Member
630 điểm

1 câu hỏi

0 thích
0 thích

Bài 1: 3 Keys chính để bắt đầu lộ trình học tiếng anh hiệu quả
Bài 2: Bạn có đang là người mất gốc tiếng anh?
Bài 3: Lộ trình chinh phục tiếng anh cho người hoàn toàn mất gốc
Phần 2: Bí quyết phát âm chuẩn như người bản ngữ
Bài 4: Giới thiệu tổng quan về bảng IPA
Bài 5: Phương pháp phát âm chuẩn như người bản ngữ
Bài 6: Hướng dẫn phát âm chuẩn âm /i/ và / i:/
Bài 7: Hướng dẫn phát âm chuẩn âm /æ/ và /e/
Bài 8: Hướng dẫn phát âm chuẩn âm /ɜ:/ và /ə/
Bài 9: Hướng dẫn phát âm chuẩn âm /ʌ/ và /a:/
Bài 10: Hướng dẫn phát âm chuẩn âm /ʊ/ và /u:/
Bài 11: Hướng dẫn phát âm chuẩn âm /ɒ/ và /ɔ:/
Bài 12: Hướng dẫn phát âm chuẩn âm /ɑɪ/ + /ɔɪ/ + /eɪ/
Bài 13: Hướng dẫn phát âm chuẩn âm /ɪə/ + /ʊə/ + /eə/
Bài 14: Hướng dẫn phát âm chuẩn âm /əʊ/ và /ɑʊ/
Bài 15: Hướng dẫn phát âm chuẩn âm /p/ và / b/
Bài 16: Hướng dẫn phát âm chuẩn âm /k/ và /g/
Bài 17: Hướng dẫn phát âm chuẩn âm /f/ và /v/
Bài 18: Hướng dẫn phát âm chuẩn âm /t/ và /d/
Bài 19: Hướng dẫn phát âm chuẩn âm /s/ và /z/
Bài 20: Hướng dẫn phát âm chuẩn âm /ʃ/ và /ʒ/
Bài 21: Hướng dẫn phát âm chuẩn âm /tʃ/ và /dʒ/
Bài 22: Hướng dẫn phát âm chuẩn âm /θ/ và /ð/
Bài 23: Hướng dẫn phát âm chuẩn âm /h/ và /j/
Bài 24: Hướng dẫn phát âm chuẩn âm /m/ + /n/ + /ŋ/
Bài 25: Hướng dẫn phát âm chuẩn âm /w/ và /r/
Bài 26: Hướng dẫn phát âm chuẩn âm /l/
Phần 3: Top 10 phương pháp giúp bạn làm giàu vốn từ vựng
Bài 27: 8 trở ngại điển hình khi học từ vựng
Bài 28: Phương pháp kiếm từ - tiêu từ - bước cần thiết đầu tiên để học từ vựng từ con số 0 - phần 1
Bài 29: Phương pháp kiếm từ - tiêu từ - bước cần thiết đầu tiên để học từ vựng từ con số 0 - phần 2
Bài 30: Phương pháp kiếm từ - tiêu từ - bước cần thiết đầu tiên để học từ vựng từ con số 0 - phần 3
---

bởi Member
630 điểm
Thu Vien Van Canh
Đây là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về làng quê Vân Canh và mọi mặt cuộc sống.

17 câu hỏi

4 trả lời

0 bình luận

3 thành viên