Lập trình Python từ Zero đến Hero
88 views
0 thích
0 thích

Khóa học lập trình Python cho người mới bắt đầu.
Nội dung khóa học Python:

Bài 1: Python Object
Bài 2: Kiểu số Number & lý luận Booleans
Bài 3: Các phép toán cơ bản trong Python
Bài 4: Tìm hiểu String và Xử lý String cơ bản
Bài 5: Phép so sánh trong Python
Bài 6: Các loại Contrainer: Lists, Tuples, Sets, Dictionary
Bài 7: Phép gán kết hợp: Assignment Operators
Bài 8: Mệnh đề điều kiện
Bài 9: Vòng lặp While
Bài 10: Sử dụng For trong duyệt phần tử cho Container
Bài 11: Sự khác biệt giữa Continue và Break
Bài 12: Xây dựng dãy số với Range
Bài 13: Tìm hiểu đối tượng String cơ bản
Bài 14: Một số hàm xử lý với String P1
Bài 15: Một số hàm xử lý với String P2
Bài 16: Sử dung Split và Join để thao thác với String
Bài 17: Tìm hiểu phương thức Format trong String
Bài 18: Tìm hiểu đối tượng List trong Python
Bài 19: Các phương thức xử lý với List
Bài 20: Tìm hiểu Queue trong List

....

bởi Member
630 điểm

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia trả lời câu hỏi.

Thu Vien Van Canh
Đây là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về làng quê Vân Canh và mọi mặt cuộc sống.

17 câu hỏi

4 trả lời

0 bình luận

3 thành viên