+1 vote
208 views
in Lịch Sử by (670 points)

  Cùng tìm hiểu về ý nghĩa, nguồn gốc những địa danh có từ ngày xưa trên đất Vân Canh ví dụ: vườn Cam, Đình Giải, Ba Cây, chợ Đìa, Trạng Ngọc, chùa Bi, Cờ Đỏ, đồng Đốc, đồng Trầm, cầu Đọ, đồng Cháy, đồng Bún, đồng Thông, vườn Vông... có nhiều cái tên mà chỉ có thể hỏi các cụ cao tuổi trong làng mới biết được. 

 Nên chúng ta rất cần phải ghi chép lại chính xác để thêm hiểu rõ để sau này có thể chỉ dạy cho các thế hệ tương lai

Please log in or register to answer this question.

Thu Vien Van Canh
Đây là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về làng quê Vân Canh và mọi mặt cuộc sống.

19 questions

4 answers

0 comments

3 users

...