Đăng ký thành viên mới

Đăng ký thành viên mới

Quy định cho thành viên
a. Không phá hoại, gây tổn hại, ảnh hưởng đến uy tín, hệ thống trang Web, băng thông, cơ sở dữ liệu, cơ sở vật chất của VanCanh(VC.com) ; gây gián đoạn hoặc quá tải hệ thống, máy tính cá nhân qua việc dẫn link có hại, spam bài viết (iii*), email, tin nhắn, v.v…; hack, xâm nhập, sử dụng trái phép hệ thống mạng VC.com dưới bất kỳ mục địch nào; đánh cắp dữ liệu, thông tin, tài khoản, mật khẩu của thành viên.
b. Tham gia diễn đàn thiếu nghiêm túc, quấy rối, gây phản cảm cho các thành viên khác qua bài viết, email, tin nhắn v.v...
c. Không bàn luận liên quan đến chính trị và tôn giáo, dưới bất cứ hình thức nào.
Khi phát hiện sẽ lập tức bị xử lý, truất quyền thành viên, đề nghị truy tố theo luật định.
Tài khoản:
Mật khẩu:
Email:
Privacy: Your email address will not be shared or sold to third parties.
Xác thực chống thư rác:
Nêu tên 1 làng trong xã Vân Canh